அவர்களின் iMessages ஐ நீங்கள் படிப்பதை மக்கள் தெரிந்து கொள்வதை எவ்வாறு தடுப்பது

நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு குறுஞ்செய்தியைப் படித்திருக்கிறீர்களா, அதற்குப் பதிலளிக்கவில்லை, பிறகு ஏன் என்று யோசித்து ஒரு பின்தொடர் குறுஞ்செய்தியைப் பெற்றிருக்கிறீர்களா? நீங்கள் படித்த ரசீதுகளை இயக்கியிருப்பதால்தான் நீங்கள் செய்தியைப் படித்தீர்கள் என்று அனுப்புநருக்குத் தெரியும். ஆனால் நீங்கள் அவர்களின் iMessages ஐப் படிப்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்வதைத் தடுக்க விரும்பினால், அந்த அம்சத்தை நீங்கள் முடக்கலாம்.

iPhone 5 இல் வாசிப்பு ரசீதுகளை முடக்குகிறது

உங்கள் iPhone இல் வாசிப்பு ரசீதுகளை முடக்குவது iMessage மூலம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் அனைவருக்கும் அம்சத்தை முடக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். தனிப்பட்ட தொடர்புகளுக்குத் தேர்ந்தெடுத்து ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்ய முடியாது.

வாசிப்பு ரசீதுகள் iMessages உடன் மட்டுமே அனுப்பப்படும். வழக்கமான எஸ்எம்எஸ் செய்திகளுக்கும் iMessages க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைப் பற்றி இங்கே மேலும் படிக்கலாம்.

படி 1: தட்டவும் அமைப்புகள் சின்னம்.

படி 2: கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து தேர்ந்தெடுக்கவும் செய்திகள் விருப்பம்.

படி 3: வலதுபுறத்தில் உள்ள பொத்தானைத் தட்டவும் படித்த ரசீதுகளை அனுப்பவும் அதை அணைக்க.

எந்த நேரத்தில் ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? எந்த உரைச் செய்தியிலும் நேர முத்திரைகளை எப்படிப் பார்க்கலாம் என்பதை அறிய இங்கே படிக்கவும்.