ஐபோன் 5 இல் பண்டோராவில் ஒரு நிலையத்தை நீக்குவது எப்படி

உங்களுக்குப் பிடித்த கலைஞர்களைப் போன்ற இசையை எளிதாகக் கேட்க பண்டோரா ஒரு சிறந்த வழியாகும். தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வானொலி நிலையத்தை வழங்கும் போது, ​​நீங்கள் விரும்பும் புதிய கலைஞர்களைக் கண்டறியும் திறனை இது வழங்குகிறது. ஆனால் மிகையாகச் சென்று பல நிலையங்களை உருவாக்குவது எளிதானது, நீங்கள் மிகவும் விரும்புவதைக் கண்டறிவது கடினம். எனவே iPhone 5 பயன்பாட்டிலிருந்து Pandora நிலையத்தை எவ்வாறு அகற்றுவது என்பதை அறிய கீழே படிக்கவும்.

iPhone 5 இல் Pandora நிலையத்தை அகற்றவும்

பண்டோராவில் உள்ள ஒரு நிலையத்தை நீக்குவது உங்கள் நிலையப் பட்டியலில் உள்ள உருப்படிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கும். உங்கள் பட்டியலின் மேலே நீங்கள் அரிதாகக் கேட்கும் நிலையங்கள் நிறைந்திருந்தால், உங்களுக்குப் பிடித்தவற்றைக் கண்டுபிடிக்க கீழே உருட்ட வேண்டும் என்றால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

படி 1: துவக்கவும் பண்டோரா செயலி.

படி 2: தேர்ந்தெடுக்கவும் நிலையங்கள் திரையின் அடிப்பகுதியில் தாவல்.

படி 3: நீங்கள் நீக்க விரும்பும் நிலையத்தில் உங்கள் விரலை இடது அல்லது வலதுபுறமாக ஸ்வைப் செய்யவும்.

படி 4: அழுத்தவும் அழி பயன்பாட்டிலிருந்து நிலையத்தை நீக்கும் பொத்தான்.

ஐபோன் 5 இல் உள்ள மியூசிக் பயன்பாட்டிலிருந்து பிளேலிஸ்ட்களை எவ்வாறு நீக்குவது என்பது பற்றியும் நாங்கள் எழுதியுள்ளோம்.